ПРОЕКТИ

Ресторан-клуб (Одеса)

Проведення комплексної операційної діагностики (внутрішнього аудиту) проекту. Розробка оптимізаційних заходів для підвищення ефективності роботи закладу.

Оцінки фактичного маркетингового позиціонування та каналів просування Проекту.

Гостьові потоки та сезонність, цінова політика, наповнення та збалансованість основного меню та всіх видів карток, система керування торговою націнкою та прибутковістю у Проекті.

Діагностика Персоналу та системи його управління та мотивації.

Загальна технологічна діагностика – організація виробництва та технологічний супровід, технологічна документація та управління закупівельною політикою ресторану.

Грошові потоки та податкове планування, загальна економіка Проекту – система управління доходами та витратами, прибутковість, основні показники фінансової ефективності.

Оцінки можливого розвитку Проекту та його перспективи. Інші види супроводу.