Ресторанний консалтинг

MHP-Cafe (Київ).

Підготовка та проведення комплексного внутрішнього операційного аудиту закладу агрохолдингу “Миронівський Хлібпродукт” – MHP-Cafe.

Внутрішній аудит включав проведення комплексних діагностичних заходів з організації роботи закладу, основних груп процесів усіх виробничих підрозділів та департаментів холдингу, що забезпечують, комунікації, система ефективності та забезпечення харчової безпеки для підприємства громадського харчування:

  • Технологія виробництва, чинна система керування та діючі нормативи;
  • Асортиментна та цінова політика;
  • Товарознавство та логістика;
  • Діюча система обліку та контролю, всі види стандартів та нормативна документація;
  • Система забезпечення харчової безпеки – гармонізація НАССР;
  • Організаційна структура та посадові обов’язки, штатний розпис та система управління персоналом.

Підготовка комплексного звіту, системних рекомендацій та плану реалізації проекту оптимізації та підвищення ефективності роботи закладу.